Friday, April 5, 2013


Imam Hasan al-Basri rhm ditanya tentang rahsia zuhud:
Aku tahu bahawa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, sebab itu hatiku selalu menjadi tenang.
Aku tahu bahawa amalanku tidak akan dilakukan oleh orang lain kecuali diriku sendiri, sebab itu aku sibuk melakukan amalam-amalan untukku,
Aku tahu bahawa Allah sentiasa melihat aku, sebab itu aku malu jika Allah melihatku sedang dalam maksiat.
Aku tahu bahawa kematian sentiasa menantiku, sebab itu aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah.


No comments: